Kontakt

Lollipop – English for children

Lollipop - Nauka angielskiego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmy Lollipop – English for children ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin NIP: 8512618055 w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.